Blauwdruk maken.

Het waarom van blauwdrukken

 

Blauwdrukken geven veel informatie over de stand van de voeten en zijn een meerwaarde. Er zijn meerdere redenen om een blauwdruk te maken, ik noem er enkele;

- bepalen van de stand van de voeten en het voettype

- verklaren van bepaalde (pijnlijke) klachten

- (schoen)adviezen, het dragen van verkeerd schoeisel kan klachten veroorzaken

- vergelijkingsmateriaal, voeten ontwikkelen zich in de loop van tijd

- vroegtijdig opsporen van druklocaties (ook bij risicovoet)

- onderbouwing bij doorverwijzing (bv naar arts of podotherapie)

Hoe gaat het in zijn werk?

Er zijn twee type blauwdrukken van de voet; de statische en de dynamische blauwdruk.

Op foto 1 maak ik een statisch blauwdruk, de klant zet een voet op het blauwdruk raam en blijft staan met het gewicht op beide voeten. Ik maak met een stompe penseel een omtrek van de voet. Hiermee wordt de hoeveelheid vetpolster bepaald en ook kan ik de drukbelasting, voettype en eventuele teenafwijkingen vast stellen.

Op foto 2 loopt de klant over het blauwdrukraam in een zo normaal mogelijke beweging. Dit is de dynamische afdruk. Hierop zijn de drukpunten en de belasting van de voet beter op te zien dan op de statische afdruk. ook is hier het afwikkelpatroon goed zichtbaar.

Op foto 3 ben ik de blauwdruk aan het berekenen, ik zet lijnen en reken de verschillende graden en procenten uit. Hieruit maak ik op om welk voettype het gaat, of er teenafwijkingen zijn. 

Op foto 4 is de blauwdruk berekend en kan ik deze interpreteren en uitleggen om welk voettype het gaat, of er bijzonderheden zijn en of er verdere actie nodig is. Bijv. doorverwijzing naar huisarts of podotherapeut.

U kunt zelf aangeven of u een blauwdruk bij de behandeling wenst. Hier worden geen extra kosten voor berekend.  Soms zie ik de noodzaak om toch een blauwdruk te maken, om de stand van u voet beter te bepalen.